OPŠTI USLOVI

 • Informacije o uslovima

  Ovaj dokument određuje uslove poslovanja, odnosno kupovine proizvoda i usluga van prodajnih objekata DS Computers doo, putem internet stranice i telefona (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“). Ovi Uslovi i odredbe propisuju i uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranica od strane Kupaca.

  Na uslove prodaje na daljinu primenjuju se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

  Prihvatanjem ovih Uslova i odredbi prihvataju se i način vraćanja, odnosno zamene i vraćanja proizvoda prodatih od strane kompanije DS Computers doo.

   

  Ovu internet stranicu uređuje DS Computers doo Beograd, sa sedištem u Bulevar revolucije 71 Vrčin DS Computers doo, Beograd, registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 17240676, PIB: 101877966 (u daljem tekstu: “ DS Computers doo”), telefonski broj Kontakt centra: +381 64 820 31 61.

   

  Kompanija DS Computers doo pruža interaktivnu uslugu na internet stranicama www.dsc.rs

   

  DS Computers doo zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Uslova i odredaba u bilo kom trenutku. Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/odeljcima pre svake Narudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja.

   

  Nakon obavljene registracije odnosno kupovine na internet stranicama, Kupci/Registrovani korisnici izjavljuju da su pročitali i razumeli ove Uslove i odredbe, da su s njima upoznati i u potpunosti saglasni, te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu s njima. Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje.

 • Definicije i pojmovi

  Posetilac - lice koje koristi internet stranice www.dsc.rs, bez obzira da li je kupio proizvode ili usluge putem istih.

   

  Registrovani korisnik – registrovani Posetilac internet stranica bez obzira na to da li obavlja kupovinu ili ne.

   

  Kupac – kupac proizvoda ili usluga, tj. lice koje koristi usluge informacionog društva i koje kupi barem jedan proizvod ili uslugu putem www.dsc.rs internet prodavnice. Kupac je i lice koje proizvode ili usluge poručuje telefonom preko Kontakt centra.

   

  Prodavac – DS Computers doo Beograd.

   

  Narudžbina – obrazac koji popunjava Kupac u koji spada i onlajn/elektronski obrazac sledeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e), i/ili usluge koji se prodaju u www.dsc.rs internet prodavnici, kao što je navedeno u Uslovima i odredbama. U Narudžbinu spada i popunjavanje onlajn/elektronskog obrasca koji Kupac popunjava i šalje Prodavcu za svrhu kupovine proizvoda i usluga. Narudžbina se ostvaruje i telefonskim pozivom Kontakt centru Prodavca: (011) 318 22 66, gde Kupac nabraja i tačno navodi željene proizvode i usluge kao i broj/količinu takvih proizvoda i usluga koje Narudžbinom zahteva i potvrđuje Narudžbinu na isti način

   

  Usluge — dodatne usluge koje za kupce izvode spoljni pružaoci usluga, kao što su isporuka, montaža i slično, a s kojima kompanija DS Computers doo. ima zaključen ugovor i usluge definisane prema cenovniku usluga

   

  Ugovor – dvostrani ugovorni odnos između Kupca i Prodavca, u skladu sa ovim Uslovima i odredbama koje Kupac kupovinom robe i/ili usluga na daljinu izričito prihvata. Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom Ugovora.

   

 • Informacije o www.dsc.rs internet prodavnici

  Na internet stranicama nastojimo osigurati tačnost informacija, uključujući opise proizvoda i usluga, kao i ažurnost prilikom promena cena proizvoda, robe i usluga. Nažalost, ponekad može doći do propusta. Nastale poteškoće nastojaćemo da uklonimo u najkraćem mogućem roku.

   

  Ako bi nastale poteškoće uticale na status Narudžbine, svakako ćemo Kupca o tome obavestiti bez odlaganja.

 • Obrada i zaštita ličnih podataka

  DS Computers doo se zalaže za očuvanje principa privatnosti u sakupljanju, korišćenju i zaštiti korisničkih informacija. U skladu sa ovim načelima DS Computers doo:

   

  • Dostavljaj obaveštenja korisnicima po ustaljenoj praksi;
  • Omogućava izbor na koji način će se podaci koristiti u marketinške svrhe;
  • Obezbeđuje mogućnost ažuriranja ili promene podataka;
  • Ograničava dostupnost vaših informacija;
  • Omogućava kontakt u vezi sa pitanjima koja su vezana za zaštitu privatnosti.

  DS Computers doo visoko cene odnos koji ima sa svojim kupcima i odgovorno je posvećen upravljanju informacijama o korisnicima. Velika pažnja je usmerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksi.

   

  Polisa zaštite privatnosti DS Computers doo Ova polisa opisuje informacije i praksu u zaštiti privatnosti koja se primenjuje u maloprodajnim objektima DS Computers doo., stranici www.dsc.rs i svim drugim lokacijama, prilikama i dešavanjima na kojima se prikupljaju informacije od strane DS Computers doo ili u njihovo ime. Kada nam prosledite Vaše lične informacije, pristajete na praksu korišćenja informacija na način na koji je to opisano u ovoj polisi.

  Primenjivost ove polise ne važi na internet stranicama van domena dsc.rs i DS Computers doo., a kojima se pristupa sa DSC internet stranica putem veza ka drugim internet prezentacijama koje su u vlasništvu trećeg lica. Želimo da Vas podstaknemo da pročitate polise o zaštiti privatnosti ovih drugih internet stranica kako biste saznali na koji način oni sakupljaju, koriste, razmenjuju i obezbeđuju Vaše podatke.

  Tipovi obaveštenja korisnicima:

  • Oglasi;
  • Lifleti;
  • Newsletteri;
  • Poštanska pisma;
  • Katalozi;
  • Telefonski pozivi.

  Tipovi prikupljanih informacija

  Informacije koje DS Computers doo mogu prikupljati su:

  • Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona)
  • Informacije za naplatu i isporuku (adresa za isporuku)
  • Informacije ličnog izbora (lista željenih proizvoda, komentari o ponuđenim proizvodima…)

  Prikupljanje informacija

  U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije. To se može desiti u sledećim slučajevima:

  • Prilikom online registracije korisničkog naloga;
  • Pri kupovini proizvoda;
  • Korišćenjem nekog servisa ili usluge;
  • Pri dostavi;
  • Učestvovanjem u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima;
  • Uspostavljanjem kontakta preko internet stranica ili direktno u radnjama DS Computers doo;
  • Učestvovanjem u drugim aktivnostima DS Computers doo

  Korišćenje informacija

  Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:

  • Popunjavanje formi u zahtevima za informacijama;
  • Obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa;
  • Organizacija i administracija nagradnih igara, poklona, anketa i istraživanja;
  • Ponuda novih proizvoda i servisa;
  • Poboljšanje efektivnosti naših internet stranica, marketinških aktivnosti, servisa i ponude;
  • Sprovođenje istraživanja i analiza;
  • Slanje informacija u marketinške svrhe;
  • Obavljanje drugih poslovnih aktivnosti.

  Prikupljanje informacije o drugim ili od drugih osoba

  Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena porudžbina.

  Prosleđivanje ličnih informacija

  DS Computers doo ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

 • Informacije o proizvodima

  Kupovina proizvoda preko internet prodavnice ili telefonom nudi drugačije iskustvo kupovine od prodavnica DS Computers doo., te je potrebno obratiti pažnju na sledeće pojedinosti:

   

  • Boja proizvoda na fotografiji na internet stranicama može se razlikovati od boje u stvarnosti. Ako je proizvod u ponudi i u drugim bojama osim boje prikazanog primerka, informacija o drugim dostupnim bojama nalazi se uz sam proizvod. Fotografije, prikazi i slike isključivo su informativne.
  • U sadržaju etikete s cenom, odnosno na deklaraciji, nalaze se i osnovne informacije o proizvodu, dok se za bliže podatke Kupac uvek može obratiti kompaniji DS Computers doo, a detalji o proizvodu se takođe mogu naći na sajtu www.dsc.rs u delu podataka o proizvodu.
  • Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, ali postoji mogućnost da kompanija DS Computers doo. ne može isporučiti Narudžbinu delimično ili u celosti.
  • Nisu svi proizvodi i akcije istovremeno dostupni u www.dsc.rs internet prodavnici i prodavnicama DS Computers doo. Uglavnom su cene izražene na internet stranicama iste kao u katalogu i u prodavnici. No ponekad može biti razlike između cene u www.dsc.rs internet prodavnici i prodavnici DS Computers doo. Tada je za kupce preko internet prodavnice, kao i kupce putem telefona, važeća cena uvek ona koja je objavljena na internet stranicama u trenutku kupovine.
  • Kompanija DS Computers doo. pokušaće da u najvećoj mogućoj meri osigura ažurnost informacija na internet stranicama, posebno cene ponuđenih proizvoda i usluga.
  • Kompanija DS Computers doo ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, slika i greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena.
  • Ukoliko je reč o grešci koja bitno utiče na Kupčevu odluku o Narudžbini, Kupac zadržava pravo da otkaže ili izmeni Narudžbinu, a otkazivanje ili izmena moraju se saopštiti DS Computers doo odmah po pregledu Narudžbine i bez odlaganja putem telefona ili emaila.
 • Dostupnost proizvoda i usluga

  Podaci o zalihama proizvoda u prodavnicama Svetog Nikole 43 G, 11000 Beograd. menjaju se i mogu se razlikovati od informacije objavljene na internet stranicama.

   

  Kompanija DS Computers doo. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, kompanija DS Computers doo Kupcu neisporučenog, a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća pun iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene a nisu pružene, bez obzira na razlog za povlačenje proizvoda iz prodaje, odnosno nepružanja usluge. Kompanija DS Computers doo. takođe zadržava pravo da promeni i pravovremeno obustavi ili prekine pružanje usluge internet prodavnice.

 • Obaveštenje o pravima i obavezama potrošača

  Ugovor o kupoprodaji robe

  Član 1

  Prodavac je dužan Potrošaca (kupca) upoznati o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, uključujući i mere tehničke zaštite digitalnog sadržaja, o relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima trgovac ima saznanja, o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o nacinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti, o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe. Prodavac će Potrošaču predati uputstvo za upotrebu i montažu. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

  Član 2

  Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, uključujući i mere tehničke zaštite digitalnog sadržaja, o relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima trgovac ima saznanja, o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti, o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe. Prodavac je Kupcu predao uputstvo za upotrebu i montažu.

  Član 3

  Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

  Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

  Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

  1. nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
  2. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
  3. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene;
  4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

  Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

  1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
  2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
  3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Kupca.

  Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca.

  Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Kupca i uz njegovu saglasnost.

  Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Kupca.

  Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Kupac istakao i ako utvrdi da je Kupac i pored nepostojanja nesaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od Kupca će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

  Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca.

  Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

  Kod prodaje polovne robe, Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine.

  Član 4

  Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

  Da bi se ostvarilo pravo na saobraznost neophodno je, pri predaji robe Prodavcu na servis, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućstvu neoštećenu ambalažu), original ili kopiju Ugovora o prodaji i fiskalni račun (ili slip) kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac (revers). Prodavac se obavezuje da Kupcu obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema robe na servis. Jedan primerak reversa zadržava Prodavac, a drugi Kupac prilikom predaje proizvoda na servis. Kupac je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda revers odgovornom licu Prodavca u maloprodajnom objektu. U suprotnom, Kupac neće moći da preuzme robu sa servisa. Zamena delova pre provere dokumentacije nije moguća, kao ni pre provere navedenih nedostataka, osim ukoliko u cenovniku ili posebnom sertifikatu koji se dobije nije drugačije naznačeno (npr. ukoliko je za određeni artikl naznačeno da se u slučaju reklamacije menja 1 za 1 u roku odgovornosti za nesaobraznost).

  Roba koja se šalje na servis poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Prodavca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese Kupca.

  Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavca ne odgovara, Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već će cenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca (serviseri).

  Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanjem kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima. Pravo na saobraznost kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca ili proizvođača.

  Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

  Prodavac ne vrši instalaciju i montažu robe na adresi kupca i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže, osim ako je do pomenutie nesobraznosti došlo krivicom Prodavca.

  U slučaju da kontrolni servis Prodavca utvrdi da je proizvod koji je poslat na popravku po reklamaciji ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa i biće naplaćeni svi transportni troškovi koje je snosio Prodavac. Proizvod će se isporučiti na adresu Kupca tek nakon što Kupac uplati na naš tekući račun sve nastale troškove.

  U slučaju da se radi o kompletnom računaru kupljenom kod Prodavca, on se obavezuje da utvrdi i otkloni sve nepravilnosti u radu računara.

  U slučaju kupovine samo određenih komponenata za sastavljanje računara kod Prodavca, kao i u slučaju kada računar nije sastavilo ovlašćeno lice, kod Prodavca, on je dužan samo da proveri ispravnost komponenata kupljenih kod Prodavca. Kompatibilnost komponenata nije predmet saobraznosti ukoliko sve komponente u računaru nisu kupljene kod Prodavca. U slučaju da su sve komponente u računaru kupljene kod Prodavca a dolazi do određenih nekompatibilnosti u međusobnom radu, Prodavac se obavezuje da će u dogovoru sa Kupcem pronaći rešenje za nastalu situaciju a svakako u korist Kupca.

  Član 5

  Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, ne sledeće načine:

  1. Telefonom na broj: +381 64 820 31 61  svakog radnog dana od 09h do 17h
  2. Pisanim putem, na adresu Prodavca: Svetog Nikole 43 G, 11000 Beograd Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu Prodavca: info@dsc.rs

  odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

  Slanje reklamacija i povrat robe kupcu je besplatan.

  Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju, odnosno da saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

  Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za nameštaj i tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

  Pod tehničkom robom u skladu sa Zakonom o Zaštiti Potrošaća smatra se "...tehnička roba je složena stvar, odnosno uređaj industrijske proizvodnje trajnije upotrebe (aparati za domaćinstvo, kompjuteri, teelfoni, motorna vozila i slično) za čiji rad je neophodna elektrišna energija, drugo sredstvo napajanja (npr. baterija ili akumulator) ili motor na unutrašnje sagorevanje;"

  Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. S toga će Kupca svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti Kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

  Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

  Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis, a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

  Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

  Član 6

  Ukoliko se proizvodi kupuju na daljinu (npr. preko internet sajta Prodavca) i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

  Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

  Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Kupcu u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa obrazac za odustanak i primerak potpisanog ugovora. Obaveštenje Kupcu iz člana 27. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (adresi poslovanja Prodavca, adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte Prodavca na koju Kupac može da izjavi reklamaciju i ceni robe) nalazi se u tekstu ovog ugovora.

  Protekom roka iz stav 1 ovog člana, prestaje pravo Kupca na odustanak od ugovora.

  Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupać će proizvod vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

  U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja DS Computers doo

   je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

  U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio preko računa, povraćaj se vrši uplatom na račun sa kojeg je izvršena uplata.

  U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio po prijemu robe, povraćaj se vrši uplatom na račun naveden u Obrascu za odustanak od ugovora na daljinu koji popunjava kupac.

  Formular za raskid ugovora možete skinuti i popuniti ovde.

  Popunjen obrazac ugovora zajedno sa ispravno upakovanom robom i pripadajućom ambalažom i dokumentacijom kao u opisu iznad, kupac treba da pošalje na adresu:

  DS Computers doo

  Svetog Nikole 43 G, 11000 Beograd

  Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

  1. isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
  2. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane;
  3. isporuke zapečaćene robe, zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
  4. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
  5. isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti Kupca i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

  Ovim Ugovorom Kupac daje izričitu saglasnost isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa i potvrđuje da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

  Član 7

  Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja, a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda tj. čišćenje i sl. Od Kupca se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Kupca po važećem cenovniku servisnih usluga.

  Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom Kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca ili proizvođača, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca.

  Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

  • Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
  • Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
  • Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
  • Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
  • Radnji potrošača ili trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.
  • Preteranim radnim opterećenjem robe, koje prevazilazi tehnički radni vek uređaja definisan od strane proizvođača, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, izvan broja radnih sati i radnih ciklusa uređaja, parametara
   okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
  • Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
  • Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, uređaji za skladištenje podataka sa ograničenim brojem radnih ciklusa definisanim od strane proizvođača i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

  Kupac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

  Kupac je dužan da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe

  Kupac je dužan da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.

  Kupac je dužan da robu poveri na upotrebu licima obučenim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima Ugovorna o prodaji, kao i tehničkom dokumentacijom.

  Kupac će sačuvati originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i koristiti je pri svakom internom i eksternom transportu.

  Pre nego što se obrati za tehničku pomoć, Kupac će proveriti da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.

  Softver koji je isporučen uz računar ili uredjaj ne potpada pod uslove saobraznosti.

  Kupac potvrđuje da mu je prilikom potpisivanja ovog ugovora predat garantni list za robu.

   

  Sve dodatne informacije vezane za servis Potrošač može dobiti pozivom na telefon 011 svakog radnog dana od 09h do 17h ili na e-mail: komercijala@dsc.rs

   

  Podaci o pravnom licu DS Computers doo

 • Pravo na odustanak od ugovora

  Pored prava definisanih ovim Uslovima i odredbama vezanih za vraćanje proizvoda, prema važećim propisima, Kupac, u slučaju kupovine putem interneta i telefona, ima pravo da otkaže i vrati kupljenu robu, u roku od 14 dana, iz bilo kog razloga i bez obrazloženja. U slučaju odustanka, Kupac će proizvod vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim pripadajucim delovima i svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja. U slucaju kada se proizvod vrati sa oštećenom ambalazom, nedostajućim delovima pakovanja kao sto je zaštitna folija, stiropor i drugi zaštitni elementi, iznos koji se vraća Kupcu će biti umanjen za 25% od kupoprodajne cene iz ugovora, koliko iznosi trošak nove ambalaže, prepakivanja i dovođenja proizvoda u prodajno stanje, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Proizvodi koji spadaju pod potrošni materijal (toneri, kertridži, mastila, papir i slično) nemaju pravo povraćaja osim ako nisu uopšte korišćeni. Proizvodi koji u svom pakovanju sadrže potrošni materijal, kao što su štampači, moraju prilikom povraćaja imati neiskorišćen potrošni materijal. U suprotnom, vrednost povraćaja će biti umanjena za cenu novog potrošnog materijala koji mora biti nadomešten.

  Kupac ostvaruje pravo na odustanak od Ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, za robu kupljenu putem telefona ili interneta (izjava o odustanku), kao i na bilo koji drugi nedvosmislen način. Izjava o odustanku od Ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata kompaniji DS Computers doo

  i možete je preuzeti ovde

 • Dostava robe i eventualna ograničenja

   

  DS Computers doo pruža uslugu isporuke samostalno ili preko svojih podizvođača koje angažuje po ugovoru. DS Computers doo zadržava pravo da zaključi ugovor s različitim kurirskim i dostavnim službama uz uslov da kvalitet usluge isporuke ostane identičan i odgovara DS Computers doo standardima.

  DS Computers doo  će robu iz potvrđene narudžbine predati kurirskoj službi u roku od 5 (pet) radnih dana. Subote, nedelji i neradni praznici se ne računaju kao radni dani.

  Krajnji termin isporuke će zavisti od kurirske službe što je izvan kontrole kompanije DS Computers doo

  Usluga isporuke ne vrši se nedeljom i praznicima, kao ni ostalim neradnim danima.

  Proizvodi predviđeni za isporuku biće isporučeni na adresu navedenu prilikom prijema narudžbine usluge.

  Prilaz objektu mora biti slobodan, u suprotnom se isporuka vrši do najbliže tačke na kojoj je moguć istovar. U slučaju isporuke do prostorije kod kupca, Kupac je dužan da unese proizvode bez obzira na sprat i raspoloživosti lifta.

  Pre nego što se odluči za uslugu isporuke, Kupac je dužan da sa svoje strane proveri mogućnost prilaska kamiona ili vozila za isporuku adresi isporuke. Ako je prilaz adresi isporuke otežan (zabranjen pristup teretnim vozilima, neodgovarajuća širina, nosivost…), isporuka neće biti moguća.

  Isporuka se vrši na području Republike Srbije sa poštanskim brojevima od 11000 do 37999.

  Isporuka se vrši na adresu navedenu u Narudžbini. Naručena roba biće sortirana/složena tako da se uobičajenim pretovarom u prevozu ne može oštetiti.

  Da bi se potvrdio termin isporuke, kurir/isporučilac telefonski će kontaktirati kupca pre dogovorenog termina isporuke za područja širom Republike Srbije.

  Odgovornosti Kupca su sledeće:

  • Potrebno je obezbediti da punoletna osoba bude prisutna prilikom preuzimanja proizvoda na adresi isporuke navedenoj u Narudžbini.
  • Potrebno je proveriti veličinu proizvoda kako bi se obezbedilo da na adresi isporuke ima dovoljno prostora za prijem proizvoda (npr. širina i visina vrata). Takođe je važno da se obezbedi slobodan pristup adresi na koju se vrši isporuka.
  • Prilikom isporuke, Kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju pakovanje te da li je isporučen tačan broj pakovanja. Po izvršenoj isporuci, Kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju (dostavnicu) kojom se potvrđuje: (1) da je Narudžbina isporučena, (2) broj isporučenih pakovanja i (3) da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom.

  Ako Kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju a primi robu, isporuka će se smatrati primljenom u ispravnom stanju. Ako se isporuka ne može izvršiti zbog neadekvatnog∕nedovoljnog prilaza ili pristupa adresi za isporuku, ili u slučaju da na adresi za isporuku nema nikoga (punoletnog) za preuzimanje proizvoda, proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, već će dostavna∕kurirska služba ponovo pokušati isporuku. Ako Kupac u dva pokušaja ne preuzme proizvode, smatra se da je odustao od preuzimanja.

  Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan u ugovorenom terminu na adresi isporuke ili na telefonskom broju koji je ostavio, kompanija DS Computers doo  ne preuzima odgovornost za neispunjenje ugovorenog∕usaglašenog termina isporuke. U slučaju da se isporuka ne izvrši ni nakon drugog pokušaja, proizvodi će se vratiti u DS Computers doo, a termin isporuke biće otkazan. Tada Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode. U tom slučaju, Kupac snosi prevozne troškove vraćanja proizvoda u DS Computers doo. Za vraćanje proizvoda Kupac je dužan da kontaktira s DS Computers doo Odeljenjem za kupce imejlom, ili pozivom na broj telefona +381 64 820 31 61  od 9 do 17 sati svakog radnog dana.

  Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanog pristupa isporuka ne bude moguća ili bude otežana, isporuka će se obustaviti, a proizvodi će biti vraćeni kompaniji DS Computers doo, o čemu će Kupac biti obavešten.

  Isporuka se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda, ili dolaska stranih delegacija, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju DS Computers doo će uložiti sav trud da pravovremeno kontaktira s kupcem i ugovori drugi termin isporuke.

  NProizvodi će biti pakovani tako da se rukovanjem ne mogu oštetiti.

  Ugovor se smatra zaključenim pošto Kupac naruči određene proizvode, odnosno primi putem imejla potvrdu o Narudžbini. U Narudžbinu spada i popunjavanje onlajn/elektronskog obrasca koji Kupac popunjava i šalje Prodavcu radi kupovine proizvoda i usluga.

 • Reklamacije

  Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, ne sledeće načine:

  1. Telefonom na broj: +381 64 820 31 61 svakog radnog dana od 09h do 17h
  2. Pisanim putem, na adresu Prodavca: Svetog Nikole 43 G, 11000 Beograd
  3. Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu Prodavca: servis@dsc.rs

  odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

  Slanje reklamacija i povrat robe kupcu je besplatan.

  Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju, odnosno da saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

  Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za nameštaj i tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

  Pod tehničkom robom u skladu sa Zakonom o Zaštiti Potrošaća smatra se "...tehnička roba je složena stvar, odnosno uređaj industrijske proizvodnje trajnije upotrebe (aparati za domaćinstvo, kompjuteri, telfoni, motorna vozila i slično) za čiji rad je neophodna elektrićna energija, drugo sredstvo napajanja (npr. baterija ili akumulator) ili motor na unutrašnje sagorevanje;"

  Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. S toga će Kupca svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti Kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

  Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

  Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis, a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

  Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

   

  Ukoliko se proizvodi kupuju na daljinu (npr. preko internet sajta Prodavca) i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

  Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

  Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Kupcu u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa obrazac za odustanak i primerak potpisanog ugovora. Obaveštenje Kupcu iz člana 27. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (adresi poslovanja Prodavca, adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte Prodavca na koju Kupac može da izjavi reklamaciju i ceni robe) nalazi se u tekstu ovog ugovora.

  Protekom roka iz stav 1 ovog člana, prestaje pravo Kupca na odustanak od ugovora.

  Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupać će proizvod vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

  U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, DS Computers doo. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

  U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio preko računa, povraćaj se vrši uplatom na račun sa kojeg je izvršena uplata.

  U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio po prijemu robe, povraćaj se vrši uplatom na račun naveden u Obrascu za odustanak od ugovora na daljinu koji popunjava kupac.

  Formular za raskid ugovora možete skinuti i popuniti ovde.

  Popunjen obrazac ugovora zajedno sa ispravno upakovanom robom i pripadajućom ambalažom i dokumentacijom kao u opisu iznad, kupac treba da pošalje na adresu:

  DS Computers doo

  Svetog Nikole 43 G, 11000 Beograd

  Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

  1. isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
  2. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane;
  3. isporuke zapečaćene robe, zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
  4. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
  5. isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti Kupca i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

  Ovim Ugovorom Kupac daje izričitu saglasnost isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa i potvrđuje da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

  Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

  Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php

  Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

  Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

  Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

  • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
  • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
  • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
  • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
  • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

  Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

REGISTRACIJA, PRAVLJENJE NARUDŽBINE I KUPOVINA

 • Registracija

  Za internet i telefonsku kupovinu potrebno je imati najmanje 18 godina.

  Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

 • Narudžbina – opšte

  Proizvodi iz ponude DS Computers DOO i usluga dostave se mogu naručiti putem interneta i telefona, u skladu sa ovim Uslovima i odredbama.

  Ako naručeni proizvodi nisu dostupni u skladištu, zaposleni DS Computers DOO kontakt centra pozvaće Kupca u roku od 5 radnih dana po slanju potvrde o prijemu Narudžbine.

  Kompanija DS Computers DOO nastojaće da isporuči sve proizvode koje je Kupac naručio, ali zadržava pravo da odbije Narudžbinu u slučajevima više sile ili kada je izvršenje ugovorne obaveze znatno otežano. Ako kompanija DS Computers DOO odbije Narudžbinu, Kupac će o tome biti obavešten u roku od 5 radnih dana po slanju potvrde o primanju Narudžbine.

 • Narudžbina putem interneta

  Proizvodi i usluge se naručuju elektronskim putem, preko www.dsc.rs internet prodavnice. Proizvodi se smatraju naručenim onog trenutka kada Kupac završi ceo postupak naručivanja. Tada će Kupac imejlom primiti potvrdu o prijemu Narudžbine.

  Po izradi i potvrdi prijema Narudžbine, na dostavljenu imejl adresu Kupac će dobiti potvrdu da je kompanija DS Computers DOO primila Narudžbinu.

  Nakon prijema imejla sa potvrdom Narudžbine, Narudžbina se više ne može menjati. Kupac može obraćanjem Kontakt centru naknadno izmeniti samo termine pružanja usluga u skladu sa ovim Uslovima ali ne i sadržinu Narudžbine.

  Ugovor se smatra zaključenim pošto Kupac naruči određene proizvode, odnosno primi putem imejla potvrdu o Narudžbini. U Narudžbinu spada i popunjavanje onlajn/elektronskog obrasca koji Kupac popunjava i šalje Prodavcu radi kupovine proizvoda i usluga.

 • Narudžbina putem telefona

  Proizvodi i usluge se naručuju telefonskim putem, preko DS Computers DOO Kontakt centra: (011) 4022-964. Kupac operateru u Kontakt centru nabraja i tačno navodi željene proizvode i usluge kao i broj/količinu takvih proizvoda i usluga koje Narudžbinom zahteva i naručuje ih tim putem (važna napomena: Prodavac ovim predočava Kupcu da se za ovaj vid usluge Kupovine proizvoda predviđa i da je jedina data mogućnost plaćanja platnim karticama, placanje preko racuna (virmanski) ili plaćanja pouzećem u gotovini).

  Postoji mogućnost da DS Computers DOO Kontakt centar za Kupca napravi Narudžbinu putem telefona, za koju će Kupac dobiti potvrdu putem mejla. Ukoliko Kupac ne može primiti potvrdu putem mejla (npr. nema mejl ili nema pristup računaru ili internetu), DS Computers DOO zadržava pravo da od Kupca zatraži da izdiktira podatke koji su neophodni za izvršenje Narudžbine, kao i pravo da taj poziv snimi.

  Ugovor se smatra zaključenim trenutkom plaćanja.

 • Otkazivanje narudžbine

  Opšte odredbe otkazivanja Narudžbine

  Kupac ima pravo da otkaže Narudžbinu usluge dostave u bilo kom trenutku, pozivom na broj telefona DSC Kontakt centra od 09 do 17 sati svakog radnog dana .

  Ako je Narudžbina usluge dostave otkazana pre nego što su proizvodi napustili magacine DS Computers DOO, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa za proizvode i isporuku.

  Ako se Narudžbina otkaže pošto proizvodi napuste magacine DS Computers DOO, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju Kupac sam snosi troškove vraćanja proizvoda u magacin DS Computers DOO Za bliža obaveštenja o ovim uslovima, vidi i prethodne sekcije Uslova i odredaba.

  Postupak otkazivanja narudžbine prilikom naručivanja putem interneta

  Prilikom uspešno napravljene Narudžbine putem interneta, Kupac dobija tzv. imejl potvrde (tj. potvrdu o uspešnoj Narudžbini poslatu imejlom)

  Ukoliko Kupac želi da otkaže narudžbinu, mora da ili pozove kontakt centar an telefon +381 64 820 31 61 odnosno da narudžbinu otkaže mailom na adresu komercijala@dsc.rs sa jasno navedenim brojem narudžbine koju je dobio u mailu potvrde i razlogom za otkazivanje.

  DS Computers DOO Kontakt centar obrađuje zahtev za otkazivanje narudžbine prilikom onlajn naručivanja i o ishodu obaveštava Kupca elektronski na dostavljenu imejl adresu Kupca, odnosno telefonski na broj telefona koji je dat prilikom poručivanja.

  Kupac je obavešten da je moguće otkazivanje Narudžbine prilikom onlajn naručivanja. Uputstvo za vraćanje robe

   

 • Pravila prikupljanja proizvoda

  Proizvodi se prikupljaju po Narudžbini, pa će roba biti isporučena na adresu isporuke Kupca navedenu prilikom pravljenja Narudžbine. Potvrđivanjem Narudžbine smatraće se da se Kupac slaže sa sledećim:

  • Prihvatam odgovornost za tačnost podataka i adrese isporuke.
  • Prihvatam da obezbedim izabranu prostoriju na adresi isporuke u koju će biti isporučeni naručeni proizvodi. Ako je izabrana prostorija nije pogodna za isporuku naručenih proizvoda, isporučioci/kuriri će to saopštiti Kupcu na licu mesta. Ako Kupac insistira da se naručeni proizvodi, uprkos upozorenju kurira ostave u neodgovarajućoj prostoriji, kompanija DS Computers DOO, kao i dostavna/kurirska služba, u potpunosti se odriče odgovornosti od mogućih oštećenja nastalih usled neprimerenog skladištenja proizvoda, što će zabeležiti u dostavnici.
  • Prihvatam da predam dostavnoj/kurirskoj službi sve proizvode za koje želim da ostvarim povraćaj novčanih sredstava i koje sam naveo/la kao višak, oštećene, neželjene ili pogrešne. Proizvode ću nastojati da vratim u originalnom pakovanju, neotvorene i nekorišćene. U slučaju odstupanja od originalnog pakovanja proizvoda, prihvatam DS Computers DOO pravila zamene i vraćanja proizvoda za otvorene ili sastavljene proizvode.
  • Obrazac za vraćanje proizvoda mora potpisati Kupac, koji vraća proizvode, i isporučilac/kurir, koji će proizvode proveriti i preuzeti te vratiti u DS Computers DOO
  • Ako nisam u mogućnosti da lično prisustvujem isporuci, imenovaću drugu punoletnu osobu koja će to učiniti u moje ime i koja će se potpisati na obrazac vraćanja robe koji se predaje dostavljaču.
 • Cena

  Sve cene istaknute na www.dsc.rs internet prodavnici izražene su u domaćoj valuti — dinar (RSD) i uključuju PDV.

  Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan naručivanja i objavljenim na internet stranicama. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. Kompanija DS Computers DOO nastojaće da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške ili odstupanja.

  U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade Narudžbine, ili cena na internet stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, kompanija DS Computers DOO omogućiće Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu promenjenu cenu.

  Troškovi isporuke biće naznačeni zasebno i dodati na ukupnu cenu naručenih proizvoda.

  Troškovi isporuke biće obračunati na osnovu načina isporuke, dimenzija, težine paketa i adrese isporuke.

 • Plaćanje

  Plaćanje robe i usluga naručenih putem internet prodavnice se vrši elektronski ili pouzećem, tj. prilikom preuzimanja robe na željenoj adresi. Za kupovinu u internet prodavnici moguće je koristiti debitne ili kreditne kartice, plaćanje preko racuna ili plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja robe.

  Plaćanje robe i usluga naručenih putem telefona se vrši pouzećem, preko racuna ili debitnom ili kreditnom karticom putem inetrneta. Plaćanje je u tom slučaju moguće obaviti gotovinom prilikom preuzimanja robe, preko racuna ili debitnom ili kreditnom karticiom putem interneta.

  Postoje i situacije kada Kupac proizvode plaća stranom karticom, stranom valutom; prema propisima i zahtevima poslovnih banaka. U tim slučajevima, Kupac kupovinom robe i usluga se sagalašava sa sledećom izjavom o konverziji:

  Izjava o konverziji — sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije — dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica biće izražen u lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste tzv. kartičarske organizacije, a koji nama niti poslovnoj banci u Srbiji u trenutku transakcije nije poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost određene — neznatne razlike od originalne cene navedene na zvaničnom sajtu.

   

 

ISPORUKA PROIZVODA

 • Opšte

  DS COMPUTERS DOO pruža uslugu isporuke samostalno ili preko svojih podizvođača koje angažuje po ugovoru. DS COMPUTERS DOO zadržava pravo da zaključi ugovor s različitim kurirskim i dostavnim službama uz uslov da kvalitet usluge isporuke ostane identičan i odgovara DS COMPUTERS DOO standardima.

  DS COMPUTERS DOO će robu iz potvrđene narudžbine predati kurirskoj službi u roku od 5 (pet) radnih dana. Subote, nedelji i neradni praznici se ne računaju kao radni dani.

  Krajnji termin isporuke će zavisti od kurirske službe što je izvan kontrole kompanije DS COMPUTERS DOO.

  Usluga isporuke ne vrši se nedeljom i praznicima, kao ni ostalim neradnim danima.

  Proizvodi predviđeni za isporuku biće isporučeni na adresu navedenu prilikom prijema narudžbine usluge.

  Prilaz objektu mora biti slobodan, u suprotnom se isporuka vrši do najbliže tačke na kojoj je moguć istovar. U slučaju isporuke do prostorije kod kupca, Kupac je dužan da unese proizvode bez obzira na sprat i raspoloživosti lifta.

  Pre nego što se odluči za uslugu isporuke, Kupac je dužan da sa svoje strane proveri mogućnost prilaska kamiona ili vozila za isporuku adresi isporuke. Ako je prilaz adresi isporuke otežan (zabranjen pristup teretnim vozilima, neodgovarajuća širina, nosivost…), isporuka neće biti moguća.

  Isporuka se vrši na području Republike Srbije sa poštanskim brojevima od 11000 do 37999.

  Isporuka se vrši na adresu navedenu u Narudžbini. Naručena roba biće sortirana/složena tako da se uobičajenim pretovarom u prevozu ne može oštetiti.

  Da bi se potvrdio termin isporuke, kurir/isporučilac telefonski će kontaktirati kupca pre dogovorenog termina isporuke za područja širom Republike Srbije.

  Odgovornosti Kupca su sledeće:

  • Potrebno je obezbediti da punoletna osoba bude prisutna prilikom preuzimanja proizvoda na adresi isporuke navedenoj u Narudžbini.
  • Potrebno je proveriti veličinu proizvoda kako bi se obezbedilo da na adresi isporuke ima dovoljno prostora za prijem proizvoda (npr. širina i visina vrata). Takođe je važno da se obezbedi slobodan pristup adresi na koju se vrši isporuka.
  • Prilikom isporuke, Kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju pakovanje te da li je isporučen tačan broj pakovanja. Po izvršenoj isporuci, Kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju (dostavnicu) kojom se potvrđuje: (1) da je Narudžbina isporučena, (2) broj isporučenih pakovanja i (3) da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom.

  Ako Kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju a primi robu, isporuka će se smatrati primljenom u ispravnom stanju. Ako se isporuka ne može izvršiti zbog neadekvatnog∕nedovoljnog prilaza ili pristupa adresi za isporuku, ili u slučaju da na adresi za isporuku nema nikoga (punoletnog) za preuzimanje proizvoda, proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, već će dostavna∕kurirska služba ponovo pokušati isporuku. Ako Kupac u dva pokušaja ne preuzme proizvode, smatra se da je odustao od preuzimanja.

  Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan u ugovorenom terminu na adresi isporuke ili na telefonskom broju koji je ostavio, kompanija DS COMPUTERS DOO ne preuzima odgovornost za neispunjenje ugovorenog∕usaglašenog termina isporuke. U slučaju da se isporuka ne izvrši ni nakon drugog pokušaja, proizvodi će se vratiti u DS COMPUTERS DOO, a termin isporuke biće otkazan. Tada Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode. U tom slučaju, Kupac snosi prevozne troškove vraćanja proizvoda u DS COMPUTERS DOO. Za vraćanje proizvoda Kupac je dužan da kontaktira s DS COMPUTERS DOO Odeljenjem za kupce imejlom, ili pozivom na broj telefona (011) 4022-964 od 9 do 20 sati svakog radnog dana.

 • Naknada i uslovi isporuke
 •  

  Naknada za uslugu isporuke iskazana je na Narudžbini usluge i obračunava se u skladu s težinom pakovanja u Narudžbini, dimenzijama, kao i adresom isporuke.

  Kupac je dužan da prilikom preuzimanja Narudžbine odmah proveri broj pakovanja i ustanovi eventualna oštećenja.

  Ako se ustanovi da neki proizvodi nedostaju ili su oštećeni u trenutku preuzimanja, to se mora naznačiti na potvrdi o preuzimanju (dostavnici) kurirske/dostavne službe.

  Proizvodi koji nedostaju, naknadno će biti isporučeni bez naknade u najkraćem mogućem roku; isto važi i ako se Kupcu isporuči oštećen proizvod.

 • Ograničenja isporuke

  Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanog pristupa isporuka ne bude moguća ili bude otežana, isporuka će se obustaviti, a proizvodi će biti vraćeni kompaniji DS COMPUTERS DOO, o čemu će Kupac biti obavešten.

  Isporuka se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda, ili dolaska stranih delegacija, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju DS COMPUTERS DOO će uložiti sav trud da pravovremeno kontaktira s kupcem i ugovori drugi termin isporuke.

  NProizvodi će biti pakovani tako da se rukovanjem ne mogu oštetiti.

  Ugovor se smatra zaključenim pošto Kupac naruči određene proizvode, odnosno primi putem imejla potvrdu o Narudžbini. U Narudžbinu spada i popunjavanje onlajn/elektronskog obrasca koji Kupac popunjava i šalje Prodavcu radi kupovine proizvoda i usluga.

 • Rok isporuke

  DS COMPUTERS DOO će učiniti sve da isporuči kupljene proizvode u terminu usaglašenom onlajn odnosno telefonom, u zavisnosti od stanja zaliha i adrese za isporuku.

  Proizvode isporučujemo najkasnije 30 radnih dana na odabranu adresu isporuke.

  Nedelje, praznici i ostali neradni dani ne računaju se u rok isporuke.

 • Otkazivanje isporuke

  Kupac ima mogućnost da otkaže uslugu isporuke u bilo kom trenutku, pozivom na telefonski broj Kontakt centra DS COMPUTERS DOO Odeljenja za kupce: +381 64 820 31 61 od 9 do 20 sati radnim danima i subotom od 9 do 14 sati.

  Ako je usluga isporuke otkazana pre nego što proizvodi napuste DS Computers DOO, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa za proizvode i isporuku.

  Ako je Narudžbina usluge dostave otkazana pre nego što su proizvodi napustili magacine DS Computers DOO, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa za proizvode i isporuku.

  Ako se Narudžbina otkaže pošto proizvodi napuste magacine DS Computers DOO, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju Kupac sam snosi troškove vraćanja proizvoda u magacin DS Computers DOO Za bliža obaveštenja o ovim uslovima, vidi i prethodne sekcije Uslova i odredaba.